logo BH nove-transparent m     

v1m 

Obrazok  Obrazok  Obrazok  Obrazok  ObrazokObrazok

 

. prebiehajúca výstavba je v plnom rozsahu schválená obecným zastupiteľstvom

      . aktuálne prebieha výstavba prvej etapy výstavby 12 ks rodinných domov -bungalov , pokračuje inžinierska činnosť pre realizáciu bytového dom . Prebieha výstavba inžinierských sietí , ciest .

. územie je o výmere  20 111 m2 je navrhnuté architektonicky-projekčne pre 26 parciel pre rodinné domy a bytový dom. Výmery parciel pre rodinné domy sú od 370 m2 po 940 m2. Výmery pozemkov sú zverejnené v cenníku . Po celom areáli bude zrealizovaná obojsmerná cesta s mostným prepojením. Rodinné domy budú mať vybudovanú prípojku vodovodu , prípojku kanalizácie , prípojku elektrickej energie s možnosťou 25A ističa , vnútroareálový rozvod "optiky" pre internetové pripojenie.

 . 20 rodinných domov / 16 rodinných domov samostane stojácich - typu bungalov , 4 samostane stojáce dvojdomy / 

 . 1 pozemok bude určený pre výstavbu bytového domu s 20 ks bytovými jednotkami   .

 . 1  pozemok - zelená plocha oddychová zóna

      aktualizícia 08.03.2024

                            

Obrazok   Dispozície domov

              .

           

ETAPY PODKLAD   

 

                 

Rozmery pozemkov

Paňa rozmery 29882023m 

Obrazok Holodom 

Novostavba bude spĺňať energetickú triedu A0

STUPEŇ DOSTAVANOSTI V CENE /klasik/  TEHLOVÉHO HOLODMU

pozemok- bez konečných úprav/ bez výsadby/

parkovacia plocha- geotextília ,štrkový zasyp 16/32  

mostné prepojenie - ukončený v kompletnej 100% dostavanosti podľa PD

cesty - ukončené v 100% dostavanosti vrátane zvyslého dopravného značenia podľa PD

optické pripojenie - ukončené chraničkou v dome

holodom - rozsah dodávky materiálov a stavebno-montážnych prác

-geodetické zameranie spojené s osadením domu v teréne-výkopové zemné práce (základy)

-dodávka a montáž zemniacich pásov (blezkozvod) v základoch domu

-dodávka a betonáž základových pásov (betón C20/25 XC1),-dodanie a uloženie , betonáž DT - tvárnic (betón C20/25 XC1),

-dodávka materiálu a montáž  kanalizačných , vodovodných ostatných rozvodov pod základovú dosku 

-dodávka a betonáž vrátane materiálu pre základovú dosku (betón B-25)

-dodávka technického a materiálového pripojenia domu na všetky  dostupné inžinierske siete voda kanál a elektrika

-dodávka montáž prístupová vnútro areálová cesta /cestný betón/ šírka 5,0 m .

-dodávka a aplikácia izolácie proti vlhkosti pod obvodové murivo , priečky a izolácie platne (Hydrobit)

-dodávka materiálu a výstavba obvodového muriva vrátane nosných prekladov ( slovenská tehla BRITTERM 30 brúsená  ) podľa PD

-dodávka materiálu a výstavba priečok priečok /TEHLOVÉ BRITTERM 14/500 brúsená /  podľa PD

-dodávka materiálu a výstavba vencov (železobetón) +Velox

-dodávka materiálu a montáž krovu väzníková konštrukcia/Tectum Novum/

-dodávka materiálu a montáž strešnej krytiny škridla Terran.

-dodávka materiálu a montáž zvodového systému /KJG/

-dodávka a montáž plastových okien ANEKO SK šesťkomorový profil nemeckého plastového profilu GEALAN systém s dorazovým tesnením + vchodové dvere (biela farba 6 komora trojsklo)+ vonkajšie vnútorné parapety , v obývacej izbe a spálni v prevedení štulpové francúzske okná.

-dodávka a inštalácia rozvodov NN (hrubá montáž) káblová montáž krabíc zásuviek a vypínačov /Schneider ASFORA biela/

a poistkovej skrine  podľa projektovej dokumentácie

-dodanie a kompletovanie vnútornej elektroinštalácie (zásuvky, spínače, ističe,TV rozvody priebežné)+revízie/ bez osvetľovacích telies/

-inštalácia vodovodných rozvodov (hrubá montáž)  bez batérií , podľa projektovej dokumentácie z plasto-hliníkového potrubia ukončené plastovou zátkou

-dodávka a inštalácia vnútorných kanalizačných rozvodov (hrubá montáž) podľa projektovej dokumentácie 

-dodávka a aplikácia vnútorných omietok - strojová aplikácia z použitím vnútornej vápenno cementovej omietky 1,5mm Baumit

-dodávka a montáž izolácie stropu  fúkaná izolácia tep. odpor R 8,00 a sadrokartónových podhľadov  + Al fólia + konštrukcia 

-dodávka a montáž rozvodov podlahového kúrenia teplovodného

-dodávka a aplikácia cementového poteru  na podlahu + izolácia proti vode Hydrobit + penetrácia a tepelná izolácia 150 mm podlahového polystyrénu EPS 100

-dodávka materiálu a realizácia zateplenia obvodového muriva (polystyrén fasádny EPS 70 hrúbka 150mm)

-dodávka a aplikácia vonkajšej HET ProHet SHO 1,5 Silikónové hladené tenkovrstvové omietkoviny, biely odtieň farby 

-dodávka a montáž bleskozvodu vrátane revízie

-výstavba terasy v profile debniaca tvárnica a betónová platňa (do 22,50m2)

-dodávka a montáž oplotenia /Pletivo/ bez bránky a vstupnej brány/

-dodávka a montáž vodomernej šachty bez vodomeru 

-dodávka kompletných revízií a tlakových skúšok a podkladov ku kolaudácii klientom /stavebníkom/

-základné exteriérové úpravy pozemku 

-dodávka a montáž štrkový zasyp okolo domu šírka 0,5m , hĺbka 0,2m /ostrý kameň 16-32/

-dodávka kompletnej fotodokumentácie všetkých inštalácií

-dokumentácia - komletná dokumentácia ku všetkým už schváleným procesom pri konaniach

-dodávky mimo štandardu holodom klasik - príprava pre klimatizáciu-ie, príprava pre zabezpečovací systém , príprava pre el. domovníka , príprava pre satelit , príprava pre Wi-fi anténu exteriér , príprava inteligentné rozvody , príprava pre el. vonkajšie žalúzie , povalový výlez + úložný podkrovný priestor , vývod 380V na fasádu prípadne na záhradu , prívod vody na záhradu , vývod vody s domu na fasádu , rozvody lan siete , switch , zmena zo štandardnej výplne vchodových dverí , dvojitá izolácia strechy, zmena farebnosti alebo typu okien a dverí , dodávka a montáž tepelného čerpadla/ alebo solárneho ohrievača vody , komín , krbová podstava + prívod vzduchu .

 

*vizualizácia nie je definitívnou a záväznou stavebnotechnickou verziou ukončenia výstavby /holodom klasik/  

ObrazokŠiršie vzťahy-dostupná občianska vybavennosť

sirsie vzt 231